piątek, 21 sierpnia 2015

Malowanie po ścianie


 Sprayem codzien­ności ma­lować graf­fi­ti niez­wykłości, przek­raczając ho­ryzon­ty włas­nej świado­mości...

                                                                                                                                torpeda10


Brak komentarzy: