piątek, 29 czerwca 2012

Witraże


 Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany. Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.


wtorek, 26 czerwca 2012

Szkło


                            Są sy­tuac­je kiedy sa­mi z pre­medy­tacją sy­piemy so­bie szkło pod sto­py.

                                                           Widzi­my jak uby­wa krwi,
                                                          czu­jemy jak cho­ler­nie boli.

sobota, 23 czerwca 2012

wtorek, 12 czerwca 2012

Ogień

Ogień obok wody, powietrza i ziemi był uważany za jeden z czterech żywiołów – podstawowych  elementów przyrody. W różnych kulturach i epokach miał przypisane znaczenia symboliczne; był np. symbolem życia, energii witalnej lub pierwiastka męskiego.


piątek, 8 czerwca 2012

Lato

Lato, pora roku którą chyba wszyscy uwielbiają. Wakacje, słońce, jeziora i wieczorne spotkania przy ogniskach. Czas, który sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości. Lato to okres, kiedy jest za gorąco, aby robić to, na co w zimie było za zimno.:)

Lato, lato, lato czeka,
razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las,
a tam ciągle nie ma nas.
                                                 Ludwik Jerzy Kern

wtorek, 5 czerwca 2012

Enej

Enej powstał w 2002 w Olsztynie. Początkowe fascynacje zespołu związane były z kulturą ukraińską. Wynikało to z faktu, że część członków ma ukraińskie korzenie. Właściwą działalność zespół rozpoczął w 2005 roku. Od tego czasu zaczęła się intensywna praca nad stylistyką, czemu służyło poszukiwanie nowych instrumentów i nowego brzmienia. Obecnie muzyka zespołu to szeroko rozumiany rock z elementami ska, folk i reggae.


 

niedziela, 3 czerwca 2012