środa, 26 marca 2014

Łąka

Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu.

                                                                                Leena Krohn

Było tak, jakby ogromna łąka wydzielała łagodny, odurzający narkotyk, zwany zapomieniem.
                                                                       Marlen Haushofer

środa, 12 lutego 2014

środa, 5 lutego 2014

Elfy

“Elfy kłamią …….by mówić prawdę Ludzie mówią prawdę ….by kłamać” – a smoki po prostu milczą.

niedziela, 26 stycznia 2014

Wilki

Choćbyś życie swe włożył w wilka wychowanie, szkoda trudu; wilk wilkiem i tak pozostanie.
                                                                                                                             przysłowie perskie


  Kto boi się wilków, nie powinien chodzić do lasu.
                                                                        przysłowie polskie

czwartek, 16 stycznia 2014

Zima na ścianę

Nagle, pewnego dnia, zmieniło się wszystko. Zeschnięte trawy i zioła zrobiły się zupełnie białe. Każda baldaszkowa roślina była tak piękna, że spojrzenia od niej nie można było oderwać, z samych gwiazd złożona. Na polnych źródełkach, cieniutkim lodem przykrytych, leżały kocie łapki. Z brzóz zwisały leciusieńkie długie girlandy, a wierzby stanęły w szronie jak olbrzymie kryształowe bukiety. Łodygi róż okryły się niezliczonymi jakby szklanymi kolcami.Zdawało się, że wszystkie drzewa i trawy zakwitły najczystszym białym kwieciem, osypanym brylantami.
                                                                                     Antonina Zachara-Wnękowa