wtorek, 25 sierpnia 2015

Wschód słońca na Marsie

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.
                                                                                          
                                                                                                     Friedrich Schiller

niedziela, 23 sierpnia 2015

piątek, 21 sierpnia 2015

Malowanie po ścianie


 Sprayem codzien­ności ma­lować graf­fi­ti niez­wykłości, przek­raczając ho­ryzon­ty włas­nej świado­mości...

                                                                                                                                torpeda10


niedziela, 16 sierpnia 2015

Drzewo i senne marzenia


Marze­nie sen­ne po­jawia się tyl­ko ja­ko na­wiąza­nie do tych spraw, które dos­tar­czyły nam po­kar­mu myślo­wego w ciągu dnia.                          
                                                                                         
                                                                                                                           Zygmunt Freud